Mine faktura

Mine faktura

Faktura - Klikk for stort bileteFaktura Steve Buissinne/ Pixabay

Du kan finne faktura frå Sande kommune på vår nye portal.

Innbyggarinnsyn

Innbyggarar kan gå inn på våre nettsider og sjå faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løysninga kan du sjå kva som er betalt og kva som står i rest.

Her finn du sida:  Mine fakturaer

Du kan klikke på faktura og få detaljar for fakturert beløp, og du kan også sjå fakturaen i PDF for eventuell utskrift.

Har du fått faktura fra Sande kommune, men den syner ikkje i løysinga?

Det er truleg fordi at vi ikkje har sendt faktura til deg ved bruk av personnummer. 

Rettleiar innbyggerinnsyn WEB  (PDF, 1018 kB)

Betalingsutsetting

Du kan etter nokre reglar søke om betalingsutsetting på fakturaen direkte i løysninga. Det må du gjere før forfall på fakturaen. Er ikkje krava til betalingsutsetting oppfylt, vil du ikkje få opp knapp for søknad om  betalingsutsetting.

Har du motteke betalingspåminning eller inkassovarsel?

Du kan søke om betalingsutsetjing eller avdragsavtale via Sande kommune sin skyldnarportal:

Søknadsskjema - betalingsutsetting eller avdragsavtale