Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Viktige telefonummer

Viktige telefonummer
Namn Telefonnr
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
AMK/Ambulanse 113
Barnevernsvakta 91576020
Brann 110
Den off. tannhelsetenesta 71 28 49 40
Kirkens SOS 22 40 00 40
Legevakt 116 117
Lensmannskontor 02800
NAV 55 55 33 33
Politi 112
Sande legekontor 70 02 67 50
Skatteetaten 800 800 00
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk 70 00 70 50
Teknisk vakt 70 02 91 76
Vakttelefon heimesjukepleie 99 09 19 19
Vakttelefon sjukeheim 90 51 31 61