Aktuelt

 • 21.06.2024 Kva bestemte kommunestyret
  Siste kommunestyremøtet før sommarferien var den 18. juni. Her vart mellom anna innsparingstiltaka for 2024 og 2025 og tertialrapporten for 1. tertial 2024 vedtekne. Er du interessert i å...
 • 20.06.2024 Partnerskapsmøte 2024
  Korleis utvikle den felles helsetenesta vår? Kommunale delegatar i møte med Møre og Romsdal Helseføretak i det årlege partnerskapsmøte.
 • 14.06.2024 Ferjekaia på Kvamsøya blir stengt 21.–23. juni
  I arbeidet med dei fire ferjekaiene i sambandet Larsnes– Åram–Voksa–Kvamsøya, er det no tid for byting av ferjekaibrua på Kvamsøya. Under dette arbeidet må kaia vere stengt, og det blir...
 • 13.06.2024 Framlegg til kommunal planstrategi 2023 - 2027
  Sande formannskap har i sak F-89/24 gjort vedtak om framlegg til kommunal planstrategi. Framlegget til vedtak skal gjerast offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.
 • 10.06.2024 På saklista
  Kommunestyret i Sande skal ha møte tysdag 18. juni kl 13.45. Møtet er på Sande rådhus.Har du lyst til å følge med? Du kan vere publikum i møtet eller du kan følge med på strøyminga.Lenke...
 • 07.06.2024 Skuletur med musikalske og historiske innslag
  Skuleturen for 8-10. klasse var onsdag 5.juni denne veka. Elevane fekk gjennom turen som gjekk til Hellaren og turen til Oksavika, verdifulle historiske innblikk.