• Sommartid

  Dei kommunale tenestene går stort sett som normalt i sommarhalvåret. Nokre tenester har redusert tilbod i ferietida. Her finn du oversikta.

Aktuelt

 • 21.06.2024 Kva bestemte kommunestyret
  Siste kommunestyremøtet før sommarferien var den 18. juni. Her vart mellom anna innsparingstiltaka for 2024 og 2025 og tertialrapporten for 1. tertial 2024 vedtekne. Er du interessert i å...
 • 20.06.2024 Partnerskapsmøte 2024
  Korleis utvikle den felles helsetenesta vår? Kommunale delegatar i møte med Møre og Romsdal Helseføretak i det årlege partnerskapsmøte.
 • 13.06.2024 Framlegg til kommunal planstrategi 2023 - 2027
  Sande formannskap har i sak F-89/24 gjort vedtak om framlegg til kommunal planstrategi. Framlegget til vedtak skal gjerast offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.
 • 07.06.2024 Skuletur med musikalske og historiske innslag
  Skuleturen for 8-10. klasse var onsdag 5.juni denne veka. Elevane fekk gjennom turen som gjekk til Hellaren og turen til Oksavika, verdifulle historiske innblikk.
 • 06.06.2024 Har du planar om å tenne jonsokbål?
  Om ein har planar om bålbrenning i samband med jonsokfeiringa må dette søkast om innan 18.juni.
 • 05.06.2024 Hoppetaukonkurransen 2024 –«Hopp for hjertet»
  Nasjonalforeininga for folkehelsa ønsker å stimulere til auka fysisk aktivitet i skulen, og bidra til at skuleelevar får gode erfaringar med å vere fysisk aktive. Denne våren har elevane...