Aktuelt

 • 24.05.2024 Sandesambandet - pelingsarbeid ved Larsnes hamnebasseng
  Det skal føregå pelearbeid i hamneområdet på Larsnes. Dette gjer at sundet inn til Larsnes blir stengt frå søndag 26. mai 2024, grunna peling av akse A og B.
 • 23.05.2024 På saklista
  Neste veke er møteveke for kommunale råd og utval i Sande kommune. På mandag har eldrerådet og ungdomsrådet møte. På tysdag har rådet for personar med nedsett funksjonsevne og oppvekst-...
 • 23.05.2024 Varsel om stor skog- og lyngbrannfare på oransje nivå for Sande
  Det er stor skogbrannfare i Sande og i regionen. Det generelle bålforbodet gjeld til 15.september. Dette inneber at det er forbod mot å tenne bål i eller nær skogsmark.
 • 20.05.2024 Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy - ferjeruter
  I samband med utbetringane av ferjekaiene i sambandet Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy (rutetabell 1066) er det stadig endringar i rutetabellen for sambandet. Her gjeld det å følgje godt...
 • 15.05.2024 Ta beltesjekken! Trygg Trafikk - kampanjen
  Hugs å ta vare på dei minste i trafikken. Dette har ekstra fokus i desse dagar. Om du har barnehagebarn i Sande kommune vil du sjå at Trygg Trafikk har har sett opp informasjon i...
 • 14.05.2024 Kva bestemte kommunestyret
  Sande kommunestyre var samla til ordinært kommunestyremøte den 7. mai. Politikarane i Sande bestemte då mellom anna å utsette å ta i bruk Helseplattformen som nytt fagsystem for helse- og...