Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten eller er synstolkinga på bilda våre for dårleg?

Sei ifrå!
Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

Send oss ei melding her.

Her finn du tilgjengelegheitserklæringar for ulike nettstadar og appar om er presentert via heimsida vår eller elles i organisajonen.
sande.kommune.no
Innsynsløysinga
Skjemaløysinga
SvarUT e-dialog