Om skogbruk i Sande

Om skogbruk i Sande

Landbrukskontoret i Herøy kan hjelpe deg med spørsmål om skogforvaltninga i Sande. 

Landbrukskontoret er førstelinekontakt mot bønder, skogeigarar, grunneigarar og næringsdrivande. Kontoret skal bidra til å gjennomføre den til ei kvar tid gjeldane mat- og landbrukspolitikk som Stortinget vedtek.

Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova  og forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.
 

Landbrukskontoret held til på rådhuset i Fosnavåg, Rådhusgata 5. 

Du kan ta kontakt med  Anne Kathrine Løberg - tlf 90034300

Skogbruksplan

Du kan også gjere deg kjend med den felles Skogbruksplanen for kommunane i nærområdet -  Strategiplan for NMSK midlar 2021- 2024 for Herøy,  Ulstein, Hareid og Sande