Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert regulert ved kvart årsskifte i samsvar med kommunestyrevedtak i budsjettsak i desember kvart år. 

Krav om kommunale avgifter vert sendt ut 4 gongar pr år - februar, mai, august og november. 

Du kan også lese meir faktura og korleis du kan følgje med på dine faktura frå kommunen her.

Gebyr avløp bustadhus - 2024

Gebyr avløp bustadhus - 2024
Tilknytningsavgift Årsgebyr -Bustad under 250m2-abonnement og forbruk Årsgebyr -bustad over 250m2 -abonnement og forbruk Fritidshus
25293,68 5119 5680,80 3121,30
kr pr år, inkl mva

 

Gebyr slam bustadhus - 2024

Gebyr slam bustadhus - 2024
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1223,23 1586,23 325,30
kr pr år, inkl mva

Gebyr vatn - 2024

Gebyr vatn - 2024
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
21226,83 7761,50 8663,7 4783,99
pr år, inkl mva

 

Feiing- 2024

Feiing- 2024
Kva blir feia? Pris
Feiing 669
Ekstra pipeløp 281,40
pr år

 

Endre avgiftsgrunnlag  frå heilårsbustad til fritidsbustad ?

 

Dersom bustaden din ikkje lenger vert nytta til ordinær bustad, kan du søkje om å få endra avgiftsgrunnlaget  til fritidsbustad  og dermed få endra  dei kommunale avgiftene dine.

Du finn fleire opplysningar her.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70