Grensejustering

Grensejustering

Dersom du vil auke eller redusere eigedomen din kan du søkje om grensejustering. Areal kan aukast eller reduserast med inntil 5 % av det minste arealet, men maksimalt 500 kvadratmeter.

Ved makeskifte mellom eigendomar kan arealet justerast  med opptil 20 %, men netto justert må likevel ikkje overstige 5 %.

Om arealet  overstiger grenseverdiane, må det søkjast om deling eller arealoverføring

Kven kan få tenesta?

Avgivar av areal skal levere søknaden.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at saka di vert handsama etter gjeldande lovverk.

Kva kostar det?

Grensejustering - prisar 2024

Grensejustering - prisar 2024
Areal Pris
0-500 m2 8588

 

Korleis får du tenesta/ korleis søkjer du?

For å få tenesta må  du levere søknadsskjema.

Husk å legge ved kart og nabovarsel.

 

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Kontakt

Patrick Leganza-Jeppesen
sakshandsamar
E-post