Vest kontroll har fått nytt arkiv- og møtesystem

Vest kontroll har fått nytt arkiv- og møtesystem

Alle som er interesserte kan lese møtedokumenta til kontrollutvalet på Vest kontroll sine heimesider. 

Møtedokumenta er publiserte i PDF på vestkontroll.no. For å finne dei må ein gå i hovudmenyen under "Om kontrollutvala" og velje den kommunen det gjeld. 

For politikarane i kontrollutvalet er det eiga innlogging, les meir her.