Kontrollutval

Kontrollutval

Her finn du møtedokumenta

Vest kontroll har fått eiga heimeside og har gått over til eige arkiv- og møtesystem. 

Politikarane i kontrollutvalget  må logge seg på møteportalen for å lese saksdokumenta til møta i kontrollutvalet. Ein finn knapp til møteportalen på heimesida til Vest kontroll.

 Ein finn knapp til møteportalen her 

 Offenlege møtedokument finn du her.