Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

Sande kommunestyre vedtok i møte den 11.02.2014 å innføre KS sine standard abonnementsvilkår for vatn og avløp med verknad frå same dato.

Abonnementsvilkåra seier noko om det  gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknyting til offentleg vatn- og avløpsanlegg.


 Abonnementsvilkåra for Sande kommune består av følgande dokument:

 

Sande kommune sitt søknadsskjema for ny tilknyting til vatn og avløp / endring av eksisterande tilknytingar.