Nyttige lenkjer for deg

Nyttige lenkjer for deg

Under finn du nyttige lenkjer dersom du har ulike spørsmål rundt forhold for ditt barn.

Nokre gir deg svar på kva rettar du har, andre kan gi deg råd og rettleiing om korleis du kan finne svar på dei spørsmål du har.

Barnehagelova

Barneombudet

Foreldrekvardag ( BUFDIR)

Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Opplæringslova

Ressursgruppa

Rettleiar spesialpedagogisk hjelp

Rettleiar spesialundervisning

Statped

Utdanningsdirektoratet