Norskopplæring for vaksne

Norskopplæring for vaksne

Sande arrangerer ikkje norskkurs no. Vi kjøper tenester i andre kommunar for dei som har rett og plikt til slik opplæring.

Om behovet skulle bli veldig stort og vedvarande kan det bli endring- evt oppstart - av eit slikt tilbod. 

Har du spørsmål - ta kontakt !