Kommunale hamner/ kaier

Kommunale hamner/ kaier

Sande kommune har nokre allmenningskaier i bygdene.

Kvar finn du Sande kommune sine offentlege kaier?

 

Larsnes

Ved ferjekaia.

Haugsbygda

Allmenningskaia finn du i hamna midt i bygda.

Kvamsøy 

Allmenningskaia finn du på hamna.

Sandsøy 

Betongbrygga ved Sandefisk.

Brygge ved småbåthamna - Sandshamna.

Sjå meir om plassering  av kaier, hamner og moloar på dette kartet. (PDF, 1006 kB)

H - hamn

K - kai

M - molo

 

Korleis får ein plass ved allmenningskaiene?

For å få tildelt plass ved allmenningskaiene skal ein på førehand ta kontakt med teknisk vakt på tlf 70029176. 

Kva kostar dette?

Kaivederlag for bruk av kommunale kaier:

Avgift for bruk av straum, vatn og renovasjon kan kome i tillegg.
Hamnetenester i Sande - gebyr inkl mva for 2024
Fartøy pr påbegynt døgn
under 15meter 413,75
over 15 meter 689,60


Korleis handtere avfall?

Her finn du avfallsplanen for dei kommunale hamnene (PDF, 4 MB).