Øya aktivitetssenter

Øya aktivitetssenter

Øya er det nye aktivitetssenteret som ligg på Sandetun omsorgssenter . 

Her er det liv og røre og mange aktivitetar heile veka gjennom.

Øya aktivitetssenter  er samlingstad for bebuarane på Sandetun omsorgssenter, brukarar av pleie og omsorgstenester og for alle andre som vil kome innom å treffe folk eller delta på kjekke aktivitetar.

Du kan følgje med på kva som går føre seg på Øya si  eiga facebook-side. 

Besøksadresse:

Du finn Øya aktivitetssenter rett innanfor hovedinngangen på Sandetun omsorgssenter.

Tlf.:

91301547