Reguleringsplanar

Reguleringsplanar

Gjennom tidene er det utarbeidd reguleringsplanar for ulike område i Sande kommune.

Vi arbeider med å få desse digitaliserte og ei digital innsynsløysing vil snart vere klar.

Her vil du då finne både kart og føresegner på den enkelte reguleringsplanen.

Oversikt på oppstarta planar vil også ligge der.

Inntil dette er på plass, kan du finne ein del reguleringsplanar på Sunnmørskart.

Har du behov for å lese reguleringsføresegnene til den enkelte plan, kan du få den ved å ta kontakt med Sande kommune.  Her finn du oversikt på kva reguleringsplanar som vart vedtekne før den siste arealplanen vart vedteken. Desse planane er framleis gjeldande framfor kommuneplanen sin arealdel. (PDF, 650 kB)

 

Godkjende reguleringsplanar etter 17.12.2015

Godkjende reguleringsplanar etter 17.12.2015
PlanID Plannamn Godkjenningsdato
2010001 Haugsbygda hamn (endring) 19.06.2013
2013003 Haugelia II 03.02.2015
20100010 Kjelsvika 31.10.2017
20140001 Vågsneset 21.06.2016
20150010 Almestad 19.09.2017
20150011 Gjerde 2015 19.09.2017
2017004 Endring Storehaugen 20.03.2018
2018001 Gota hyttefelt 18.09.2018
2016001 Kalsneset 21.05.2019
2017003 Larsnes Mek. 28.04.2020
20170002-2 Hallekrysset 2023
20200001 Larsnes sentrum 2023

 

På arealplaner.no finn du meir om planane ovanfor.

Artikkelliste