Administrasjon teknisk sektor

Administrasjon teknisk sektor

Kontakt

Kjell Martin Vikene
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70
Karina Halle Turan
konsulent
E-post
Mobil 94 85 36 04
Trond-Fredrik Hoddevik
byggesaksbehandlar
E-post
Mobil 48 25 74 99
Patrick Leganza-Jeppesen
sakshandsamar
E-post
Kjell Hauge
ingeniør
E-post
Mobil 99 57 97 16
Helge Kleppe
sivilingeniør
E-post
Mobil 93 28 98 94
Asgeir Mundal
V-konsulent
E-post
Mobil 95 09 26 20
Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 46 80 77 71