Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Larsnesvika

Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Larsnesvika

Statsforvaltaren har vedteke løyve til utslepp etter forureiningslova ved utfylling i sjø ved Larsnesvika (gnr. 88 bnr. 205) i Sande kommune. Totalt skal det fyllast ut 5100 m3 masse over eit areal på 2100 m2.

Du kan lese heile saka på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal si heimeside: 

Les Statsforvaltaren sitt vedtak her

 

Eventuelle kommentarar eller klage på vedtaket skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 3 veker etter Statforvaltaren sitt vedtak.