På saklista

På saklista

Tre klubbe - Klikk for stort bileteMøte klubbe

Kommunestyre i Sande skal ha ordinært kommunestyremøte den 19. september kl 13.45. Møtet skal vere på rådhuset, og er ope for publikum og presse. 

På sakslista finn vi denne gongen mange saker.

Nokre av sakene omhandlar arealdisponering i kommuna og vi skal inngå ny selskapsavtale for Sunnmøre Regionråd IKS og god helse avtale med fylkeskommuna.

Skal vi ta imot fleire flyktningar? Dette skal kommunestyret ta stilling til. Vi skal også uttale oss om generalistkommunestystemet, godkjenne nytt politisk reglement og få orientering om status for internkontroll. 

Du kan lese alle sakspapira her.