Ny operatør - ambulanse- og samfunnsbåt

Ny operatør - ambulanse- og samfunnsbåt

Ambulanse og samfunnsbåt - Klikk for stort bilete Norwegian Rig Shuttle

Den nye samfunns- og ambulansebåten som er under bygging hos Maritime Partner i Ålesund vil dessverre bli noko forsinka til oppstarten 01. april.

Vi kan forvente at den er i rute innan utgangen av april.

Som ei mellombels løysning vil MB Sylvkallen gå inn i ruta fram til den nye båten er klar og stasjonert på Larsnes.

Den nye operatøren for samfunns- og ambulansebåt er Norwegian Rig Shuttle AS.

På nettsida  deira vil ein etter kvart finne driftsmeldingar samt anna relevant info frå rederiet.

 

Kontakt info til ny operatør:

Norwegian Rig Shuttle AS

Tlf: 417 63 415 / 918 34 359

E-post: info@rigshuttle.no

Nettside: Norwegian Rig Shuttle

Driftsmeldingar — Norwegian Rig Shuttle