Høyring -skiltplan for Hallekrysset

Høyring -skiltplan for Hallekrysset

Mann med stoppskilt og barn som kryssar fotgjengarfelt - Klikk for stort bileteMann med stoppskilt Pixaby

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein skiltplan den 11.02.2022, for skilting av forbikjøringsforbod gjennom Hallekrysset i Larsnes, Sande kommune, Fv. 61.

I same skiltplan er det gitt ny plassering av eksisterende fareskilt  «Avstand til gangfelt» og  «Barn» med underskilt «Skule». I tillegg er skiltplanen supplert med fartsgrenseskilt.

Les dokumentet og gi høyringsinnspel

Her kan du lese dokumenta

 

Høyringssvar og frist

Innspel til skiltplanen slik den ligg kan sendast til

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  02.12.2022