Vassmålar

Vassmålar

Nokre abonnentar har vassmålar på eigedomen sin.

Vassmålaren skal lesast av ein gong i året - så nær nyttår som mogeleg  -  og du kan bruke  skjema for registrering av vassmålarstatus her.