Jakttider

Jakttider

Jakttidene gjeld frå 01.april 2017 til og med 31.mars 2022.

Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei viltartane ein kan jakte på.

I Norge er det lov å jakte på 56 artar av fuglar og pattedyr.

Her er dei mest sentrale jakttidene for artar i Sande kommune:

 

Jakttider
Artstype Jakttider
Hjort 01.09-23.12
Grågås 10.08-23.12

 

Jakttidene er fastsett i

"Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene frå og med 01.04.2017 til og med 31.03.2022, fastsett av Miljødirektoratet 25.janunar 2017.

Kontakt

Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 46 80 77 71