Avløp – septiktank

Avløp – septiktank

Tømming av slamtankar vert utført av Franzefoss gjenvinning på HareidLokal kontaktperson: Per Ståle Emblem

Mobil: 909 38 425

Når må du søke om utsleppsløyve?

  • Ved alle nye utslepp av avløpsvatn til grunn eller vassdrag
  • Ved vesentleg utviding/endring av eksisterande utslepp
  • Ved utslepp som i dag ikkje vert reinsa på tilfredsstillande måte

For å søke om utsleppsløyve, er det nødvendig med dokumentasjon. Vedlegg A, C, D og F som ein finn på nettsida www.miljodirektoratet.no fyllast ut og leggast ved. Her ligg også annan nyttig informasjon.

Syner også til Forurensingsforskriften, kap. 12.

Her finn du søknadsskjema for utsleppsløyve.
 

Når blir septiktanken tømt? 

Tømefrekvensen er kvart andre år for bustader, og kvart fjerde år for fritidsbustader. 
Tømerunde: 2023, 2025, 2027, 2029

Dersom det er behov for tømming av tankar utanom tømmerundene, må eigar sjølv ta kontakt med Franzefoss bilruter as for å avtale tømming. Eigar må sjølv betale dette oppdraget.

Kva kostar tenesta? 

Gebyr slam bustadhus - 2024
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1223,23 1586,23 325,30
kr pr år, inkl mva
Gebyr slam fritidshus- 2024
Fritidshus med septiktank 0-2m3 Fritidshus med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
646,98 834,77 162,06

Kontakt

Kjell Martin Vikene
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70