Møteportal for politikarar

Møteportal for politikarar

Politikarar i Sande vil få alle saksdokument  digitalt i møteportalen. 

Politikarar kjem inn i portalen ved å trykke på lenka

 politikk.sande.kommune.no

Her må ein identifisere seg med sikker pålogging.

I møteportalen vil det alltid vere oppdaterte innkallingar og sakspapir, og vi føretekke at dei folkevalde brukar denne portalen i forbindelse med vervet sitt.