Oppseiing skulefritidsordning

Oppseiing skulefritidsordning

Oppseiingstid for plass i skulefritidsordninga er 1 månad.

Oppseiing gjer du i foreldreportalen til Vigilo

Les meir om Vigilo her. 

Oppseiing

Born får plass for eitt år om gongen. Oppseiingstida er ein månad, og oppseiing skal skje skriftleg. Unntak kan gjerast av Rådmannen dersom det finst særskilde grunnar for det. Dersom ein tek ut barn etter 1.4. må ein betale for heile skuleåret. Etter avtale med skulen kan ein kjøpe ekstradagar eller timar dersom det er ledig kapasitet til dette. - Punkt 9

Les meir i Vedtektene for skulefritidsordninga. (PDF, 2 MB)