Betalingsatsar

Betalingsatsar

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.24

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.24
100 % 80% plass 60 % plass Ekstra dag For sein henting pr påbegynt halvtime
3000 2400 1800 258 134
Mat 100 % plass Mat 80 % plass Mat 60 % plass
450 360 270

 

Skulefritidsordning - 2024

Skulefritidsordning - 2024
Opphaldstid Pris pr mnd Syskenmoderasjon 30% Syskenmoderasjon 50% Matpengar Diverse
inntil 8 t/ v 1240 868 620 120
inntil 12 t/ v 1860 1302 930 180
inntil 15 t / v 2320 1624 1160 225
inntil 20 t / v 3100 2170 1550 300
Timepris 70 kr per time
Kjøp av ekstra dag 200 kr for dag

 

Plass i kulturskulen 2024

Plass i kulturskulen 2024
Plass i kulturskulen Søskenmoderasjon
kr 3600 pr år 20 % søskenmoderasjon. Barn nummer to får 20% fleirfagsrabatt på fag nummer to.
kr 1800 fakturert pr halvår

Kontakt

Elin Almestad
spesialkonsulent
E-post
Mobil 47 37 78 95