Kommunal bustad

Kommunal bustad

Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad . Dei som etter lova har rett til kommunal bustad, vert prioriterte. 

Dei 30 kommunale husværa er lokaliserte slik: 
1 i Gursken
18 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy 
6  i Gjerdsvika 


Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år. 
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg. 

Om du har behov for økonomisk hjelp til bukostnadane dine kan du lese meir her. 

 

Kven kan få tilbod om bustad? 

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Søkjarar med  økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringar vert prioriterte..

Om du har behov for omsorgsbustad, kan du lese meir om dette her. 

 

Kva kostar det å leige ?

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2024

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2024
Husvære Pris Stad
Haugen 19 H 10559 Larsnes
Haugen 19 K 6303 Larsnes
Bjørkevegen 5A, 5B og 5C 5519 Larsnes
Bjørkevegen 3A og 3B 5253 Larsnes
Lyngen 1A, 1C, 1D, 1E 6980 Hallebygda
Lyngen 1B 8230 Hallebygda
Leina 38D, 38E og 38F 7903 Sandshamn
Sætre 36 B 8455 Gursken
Myrdalen 46 A og 46 C 8455 Kvamsøy
Nygardsvegen 10 B 8455 Hallebygda
Riisevegen 13 6980 Gjerdsvika
Garden 4A, 4B, 4C og 4D 8095 Larsnes
Kommunal bustad

 

Korleis søkjer eg? 

Du kan bruke eit av desse skjema som du finn under her. 

Søknadsskjema kommunal utleigebustad

 

 

Når får eg svar ? 

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker .