Sandesambandet - pelingsarbeid ved Larsnes hamnebasseng

Sandesambandet - pelingsarbeid ved Larsnes hamnebasseng

Det skal føregå pelearbeid i hamneområdet på Larsnes. Dette gjer at sundet inn til Larsnes blir stengt frå søndag 26. mai 2024, grunna peling av akse A og B.

Arbeidet vil gå føre seg t.o.m. veke 29.

Arbeidet vil pågå både på dagtid og kveldstid frå måndag til laurdag, typisk arbeidstid er frå kl. 07.00 til kl. 19.00.

Indre del av hamna med unntak av ferjeområde blir stengt.

Flytebryggene og kommunal gjestebrygge for småbåtar vil ikkje vere mogeleg å bruke i denne perioden.

Eventuelt nattarbeid vil bli varsla i forkant som for øvrige kaier.

Område som blir stengt for båttrafikk er markert. Sundet blir stengt for trafikk grunna peling av akse A og B. Flytting av pelerigg er planlagt 26.mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Tennøy Brekke

Overingeniør

Fylkesvegavdelinga – vegprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune

 Tlf. 980 11 600

Sundet blir stengt for trafikk grunna peling av akse A og B. Flytting av pelerigg er planlagt 26.mai