Eit tilfelle av kikhoste ved Haugelia barnehage i Sande kommune

Eit tilfelle av kikhoste ved Haugelia barnehage i Sande kommune

Foreldre treng ikkje ta kontakt med kommunen – kommuneoverlege og helsesjukepleiar handterer situasjonen og vil i samråd med leiinga for barnehagen rettleie og sende ut informasjon til den enkelte.

Vi ber alle andre forhalde seg til sjukdommen som normalt, men gjerne friske opp kunnskapen sin om kikhoste.

Kikhoste er ein smittsam luftvegsinfeksjon – som smittar som dråpesmitte og kan førebyggjast med vaksine.

Les meir om kikhoste her

https://www.fhi.no/nyheter/2024/utbrudd-av-kikhoste-i-norge/

Fungerande kommuneoverlege Andreas Mürer