Arkivdelar publisert på innsyn

Arkivdelar publisert på innsyn

Formelle dokument til og frå offentlege etatar, næringsdrivande, verksemder m.m. inneheld sjeldan sensitive personopplysningar som tilseier at desse ikkje kan publiserast på Internett. Dokumenta som omhandlar meir privat forhold, vert avgrensa av personopplysningsloven når det gjeld kva kommunen kan publisere.

Sande kommune publiserer postlister og møteplanar på eiga innsynsløysing.
Du kan lese meir om innsynsrett her.

Publisering av dokument til Innsyn
Kode Namn Medium Ordnings-prinsipp Fulltekst publisering Metadata publisering
BARN Barnehagearkiv Elektronisk FNR Nei Nei
ELEV Elevarkiv Elektronisk FNR Nei Nei
FLYKT Flyktning Elektronisk FNR Nei Nei
GBNR Gards- og bruksnummer Elektronisk GBNR Ja Ja
PASIENT Pasient/klient/brukar Elektronisk FNR Nei Nei
PERS Personalarkiv Elektronisk FNR Nei Ja
PLAN Planarkiv Elektronisk PLANID Ja Ja
SAK Saksarkiv Elektronisk SSA Ja Ja
START Startlån Elektronisk SSA Nei Ja
VAKSOP Vaksenopplæring Elektronisk FNR Nei Ja
DISI Disiplinær Elektronisk SSA Nei Nei
STI Tilsetting Elektronisk S/SSA Nei Ja
TRAN TT-kort, parkering og følgekort Elektronisk FNR Nei Nei
MØTE Politiske møter Elektronisk SSA Ja Ja
SJUKLAN Sjukdomsavløysing landbruk Elektronisk SSA Nei Nei
BYGG Kommunale bygg Elektronisk GBNR Nei Ja
BRANN Brannførebygging Elektronisk GBNR Nei Ja

Forklaring til tabellen: 

  • Fulltekstpublisering: Dokumentet ligg tilgjengeleg i si heilheit (PDF.)
  • Metadatapublisering: Opplysningar som tittel, avsender, arkivkode mm.