Rutine for arkivering - Rayvn

Rutine for arkivering - Rayvn

RAYVN er eit nettbasert verktøy for håndtering av kritiske hendelsar. 

RAYVN vart teken i bruk i Sande kommune 01.01.2024.

Ved hending opprettar beredskapsmedarbeidar sak i Rayvn.

Det vert ført logg fortløpande i Rayvn.

Når krisehendinga er over vert det teke utskrift av logg som vert sent til arkiv for arkivering i Websak.

Evalueringsrapporten som vert laga etter at krisa er over vert lagt som eige notat i Websak.