Høyring - oppstart og arbeid med kommunen sin trafikktryggleiksplan – invitasjon til innspel

Høyring - oppstart og arbeid med kommunen sin trafikktryggleiksplan – invitasjon til innspel

Sande formannskap har vedteke å starte opp arbeidet med revisjon av trafikktryggingsplanen sin handlingsdel. No ønsker vi innspel frå deg som innbyggar i Sande om tiltak som du meiner bør gjennomførast for å auke trafikktryggleiken i kommunen vår.  

Frist for innsending av innspel vert sett til 22.mai 2024.

Send innspel til Sande kommune sitt postmottak på e-post postmottak@sande.kommune.no og merk e-posten med "Innspel trafikktryggleiksplan 2024" innan 22.mai.

Du kan også skrive ditt høyringssvar her. Merk høyringsvaret med saksnummer 24/145

Litt meir om arbeidet

Arbeidet er organisert gjennom ei arbeidsgruppe der Einar Ekroll er politisk valt leiar. Vidare har kvar bygd peika ut to representantar som saman med leiar utgjer arbeidsgruppa. Representantane frå bygdene er desse:

  • Kvamsøy: Møyfrid Ristesund, Kenneth Rusten
  • Gjerdsvika: Clarence Lillestøl, Jonna Lise Skarmyr
  • Sandsøy/Voksa: Bjørn Våge, Anne-Lise Johansen
  • Gursken: Odd Kåre Wiik, Anna Elin Hareide
  • Larsnes: Knut Nystøyl, Anne Martha Torset

 

I tillegg er råda invitert inn til å delta i arbeidet.

Arbeidsgruppa har hatt eit oppstartsmøte. Neste møte i arbeidsgruppa er planlagt til starten av juni. Fram til dette møtet skal personane som er nemnde ovanfor, ha fokus på trafikktryggingstiltak i sine bygdelag. Vi oppfordrar innbyggarane til å ta kontakt med desse personane om de har synspunkt og innspel som de meiner bør inn i ein revidert plan for trafikktryggleik.

Arbeidsgruppa arbeider har mål om å få fram eit revidert planframlegg til politisk vedtak hausten 2024.