Framlegg til kommunal planstrategi 2023 - 2027

Framlegg til kommunal planstrategi 2023 - 2027

Sande formannskap har i sak  F-89/24 gjort vedtak om framlegg til kommunal planstrategi. Framlegget til vedtak skal gjerast offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.

Dokumenta til sak F-89/24 ligg no tilgjengeleg på heimesida til Sande kommune www.sande.kommune.no .

 

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes eller på e-post til postmottak@sande.kommune.no innan 20.08.2024

 Du kan også sende inn høyringssvar via dette skjemaet, merk med saksnr. 24/431.