Sande helsestasjon er å treffe på mobiltelefonar

Sande helsestasjon er å treffe på mobiltelefonar

Ved Sande helsestasjon er fasttelefonane borte og tilsette er å treffe berre på mobiltelefonar. 

Frå venstre: Marianne Brune Leikanger, Birgitte Sundgot Førre, Kristine Haukeland Hauge og Janne Helgøy Jonasmo

Telefonnummera til Sande helsestasjon 70026760 og 70026762 er ikkje lenger i bruk.  Du kan nå dei tilsette på mobilnummer som du finn nedanfor. 

Ved Sande helsestasjon er det ved årsskiftet litt endringar.

Vi ønskjer helsesjukepleiar Kristine Haukeland Hauge velkomen tilbake frå permisjon. I tillegg til dette vikarierer Marianne Brune Leikanger i jordmorstillinga ut dette året.

 

 Sande helsestasjon kan du nå på desse telefonane: 

Helsesjukepleiar  Janne :  95780270 

Helsesjukepleiar Birgitte : 90874980

Helsesjukepleiar Kristine : 48023181

Jordmor Marianne : 94051456