Rådhuset opnar igjen

Rådhuset opnar igjen

Sande kommune ved kommunedirektør har fått informasjon som tilseier at det ikkje er naudsynt å halde rådhuset stengt av sikkerheitsomsyn. Politistasjonssjefen har avkrefta at råd om stenging er gitt til kommunen. Rådhuset vert difor opna som vanleg for publikum frå og med i dag.

Sande rådhus Sande kommune