Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy - ferjeruter

Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy - ferjeruter

I samband med utbetringane av ferjekaiene i sambandet Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy (rutetabell 1066) er det stadig endringar i rutetabellen for sambandet.  Her gjeld det å følgje godt med. 

Åram ferjekai blir stengt frå 21.mai  og det blir ny tabell med litt fleire rundturar.  Åram er tatt ut av tabellen. 

Det er altså viktig å merke seg at :

  • Det blir ikkje anløp/ avgong frå Åram  i det heile.
  • Nokre avgongar frå Larsnes ikkje går innom Kvamsøy i det heile og ein avgong hoppar over Voksa.  Spesielt for passasjerar er dette viktig å vere klar over.  Dei som køyrer bil vil nok få melding ved ombordkøyring.

 

Her er ferjeruta som gjeld frå 21.mai  til og med 30.juni