Høyring på Sande kommune sin trafikktryggingsplan

 Høyring på Sande kommune sin trafikktryggingsplan

Sande formannskap har i sak 123/21 fatta vedtak om å sende framlegg til temaplan for trafikktryggleik ut på høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsutkastet til temaplan for trafikktryggleik er utarbeidd av ei politisk arbeidsgruppe med god representasjon frå alle bygdelaga i Sande.

Sande kommune inviterer med dette høyringspartane til å kome med innspel Sande kommune sitt høyringsutkast til temaplan for trafikktryggleik.

Her finn du høyringsutkastet til plan.

 

Høyringssvar og frist

Høyringsuttale kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan 22.12. 2021

Du kan også skrive ditt høyringssvar her. Merk med saksnr. 21/ 508