83 gongar rundt jorda i årets Stikk UT!

83 gongar rundt jorda i årets Stikk UT!

I sommarens Stikk UT! har 40 000 deltakarar registrert nær 1 million turar. Dei har tilbakelagt 3,3 million km på dei ulike turane, noko som tilsvarar 83 gongar rundt jorda. Og når Stikk UT! -deltakarane i tillegg har lagt bak seg 78 000 høgdekilometer, tilsvarer det nesten 9 000 gongar opp Mount Everest. 

Hilde Ellingsæter, Stikk UT!-ansvarleg i Sunnmøre friluftsråd og Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som er prosjektleiar for Stikk UT! i fylket. - Klikk for stort bileteHilde Ellingsæter, Stikk UT! -ansvarleg i Sunnmøre friluftsråd og Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som er prosjektleiar for Stikk UT! i fylket. Stikk UT!

– Det er heilt vilt! Snakk om turglede og innsats! Vi ønsker å takke alle turgåarar som har registrert turane sine i Stikk UT! denne sesongen. Vi har fått mange tilbakemeldingar frå deltakarane om at Stikk UT! påverkar helsa deira fordi dei får gode turopplevingar og kan delta på sin eigen måte, seier Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Hilde Ellingsæter i Sunnmøre friluftsråd som er ansvarlige for Stikk UT! i Møre og Romsdal og Heim.

Dei er godt fornøgde med årets sommarsesong som har vore frå 1. mai – 31. oktober. Tala viser at Stikk UT! er eit svært populært folkehelsetiltak i regionen. Samtidig bidreg turtrimmen til gode møteplassar og nye turopplevingar.

Turglede

– Vi ser at turfolket deler fantastiske bilde på sosiale media og inspirerer kvarandre. Denne sesongen har det vore 520 turmål å velge mellom, og vi rettar ei spesiell takk til alle grunneigarar, Stikk UT! -kontakter og frivillige for det gode arbeidet dei legg ned for å lage fine turmål, sier Hilde Ellingsæter.

341 arbeidsplassar har vore påmeld i årets Stikk UT! Dei har delteke med 5 980 deltakarar som har registrert 290 000 turmål. Dette er ny solid rekord både i registreringer og på bedriftsdeltakarar.

I friluftslivets veke, 3.–10. september, vart den store turgleda i fylket feira med eigen Stikk UT!-festival. Her var det fleire arrangement rundt om, og alle vart oppfordra til å ta ein ekstra tur eller fleire i løpet av veka. Det resulterte i totalt 43.000 turar i løpet av festivaldagane.

Stikk UT! - vett og fokus på allemannsplikta 

Stikk UT! har stort fokus på berekraft og ivaretaking av naturen. Hoel og Ellingsæter har fått tilbakemeldinger både fra grunneigarar og andre om at dei fleste turfolk har blitt flinkare til å ta omsyn både når det gjeld parkering og til husdyr på beite, og til å ta med seg søppel hjem. Dette er dei glade for.

Friluftsråda jobbar også med ulike tiltak for å ta vare på stiane, og denne sesongen har Sparebanken Møre gitt 500.000 til Stikk UT! Stifond som har gått til førstehjelpstiltak i Stikk UT! -stiane. Midlane har blitt delt ut til 47 søkarar rundt om i Stikk UT!-kommunane, og har mellom anna gått til klopper, steinlegging og grusing. 

Frå Stikk UT!-festivalen der eitt av arrangementa var på Skodjebruene i Ålesund kommune. - Klikk for stort bileteFrå Stikk UT! -festivalen der eitt av arrangementa var på Skodjebruene i Ålesund kommune. Sunnmøre friluftsråd